Blog Archives

ChaosGroup – Ръговодства на Български език


Щракнете тук, за да научите за Chaos Group – Компания, специализирана в    разработване на софтуер за производството на визуални ефекти.


V-Ray за 3ds Max  официалнo ръководство

V-Ray RT за 3ds Max официално ръководство

V-Ray за Мая официално ръководство


V-Ray и V-Ray са регистрирани търговски марки на Chaos Software в България и / или други  страни.
Autodesk, 3ds Max и Мая са  или регистрирани търговски марки или търговски марки на Autodesk, Inc / Autodesk Канада inc. САЩ и / или други страни.
Всички други имена на марки,  имена на продукти, или търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Advertisements
%d bloggers like this: