Blog Archives

20 години преход – 20 години строителство в прехода


“България отново е изправена пред пред тежка криза, което връща спомена за отминалите трудни години на началото на прехода. Разбира се ситуацията днес е много по различна, но в някои аспекти съпоставката ни води до важни и полезни констатации. Разрухата на старата система след 1989 година доведе страната до изключителна нестабилност, несигурност и чувство на безизходица. Днес финансовият и икономическият колабс поворкира подобни страхове в бизнеса и обществото. Коренната промяна в системата след 90-та година би могла да се определи като “Криза на новите възможности”. Поглеждайки градивно към настоящата ситуация, бихме могли да използваме подобна сентенция, защото макар тогава тепърва да се изграждаше частния бизнес и пазара, сега на предприятията се налага напълно да се преструктурират и насочат към нови пазарни ниши. Докато в последните години строителството у нас бе основно в жилищния и туристическия сектор, за вбъдеще основната му насоченост ще бъде към изграждането на качествена инфраструктура и оптимизация и модернизация на съществуващия сграден фонд.” Това сподели на пресконференция във Варна по повод 20-годишния юбилей на своята компания, управителят на “Експрес Гаранцион” инж. Валентин Вълев. 

От позицията на една от първите и най-сериозни строителни фирми на българския пазар, компанията сметна за необходимо и полезно публичното оповестяване на един своеобразен анализ на отминалите години. Подобна ретроспекция би спомогнала недопускането на стари грешки и осмислянето на кризисния модел. Като една от основна разлика при двете кризи у нас инж. Вълев изтъкна причините за тяхното настъпване. Първата – поради разпадането на бившия източен блок, а  настоящата е провокирана от световния финансов колабс и опасноста от икономически срив. Същевременно в периода ни на стабилизация България е използвала като модел на подражание развитите европейски държави, а в настоящата ситуация, предвид явно неуспешната им политика в някои аспекти, нямама ясен модел и посока. Според управителят на “Експрес Гаранцион” в периода на прехода след няколко години на сериозни сътресения страната ни е преминала приблизително през 6 години на стабилизация и 4 години на възход, но надеждите на бизнеса са този процес да се развие в много по-бързи темпове след излизането ни от настоящата криза. По-подробен анализ на прехода в контекста на строителния сектор и преглед на ситуацията на пазара днес, както и коментар относно бъдещето на строителството у нас ще откриете в продължението на предоставената Ви пресинформация в точки: 

I.  Годините на прехода

    1989 г.

    Рухват основите на стария строй. Поставя се началото на нова политическа и икономическа конюнктура. С промяна в конституцията се възражда частната инициатива, възстановява се частната собственост и пазарният принцип. В тези условия с плахи и несигурни стъпки започва и строителния преход на България. С приемането на нови закони и нормативни актове се регламентира формирането и функционирането на частния бизнес. 26.04.1990 г. – от печат излиза първият частен вестник – “168 часа”. 28.04.1990 г. – учредява се “Първа частна банка”. 21.05. 1990 г. – регистрирана е една от първите частни строителни фирми “Експрес Гаранцион” ООД. Въпреки неблагоприятната обстановка и общественото недоверие към новоучредените фирми, се откриват свободни пазарни ниши, в които подобни компании намират своята реализация. Съществуващите големи държавни предприятия не се ангажират с изграждането на по-малки строителни обекти или частични строително ремонтни дейности. Това позволява на младите строителни предприемачи да натрупат капитал и да инвестират в своето развитие. Само за 1 година “Експрес Гаранцион” успява да постигне оборот от над 180 хил. лв.

В момент когато тепърва изграждат и утвърждават своите фирми, на строителите се налага да работят в условия на изключително динамичен и несигурен пазар, обусловен от икономическа нестабилност и непрекъснати политически промени. Инфлацията в страната достига близо 500%. Фиксингът на долара от 19 лв. за 1$ през 1991 г. достига до 28 лв. за 1$ през 1993 г., а през 1994 г. скача на 54 лв. за 1 $. Въпреки затруднената ситуация частното строителство ускорява своя ход, за което благоприятства и процеса на раздържавяване. До 94-та година “Експрес Гаранцион” отчита ежегоден ръст на приходите, инвестира в строителна техника и апаратура, увеличава състава си до 105-ма постоянни служители. През 1991 г. компанията рискува с един от първите изтеглени фирмени кредити в размер на 10 500 $, чрез ипотека на личен имот. Същевременно обръща по-сериозно внимание на сигурността и закупува първото работно облекло и лични предпазни средства за своите строителни работници. Рискува и с разширяване на дейността си в една сравнително ново за страната направление (в контекста на коментираните години), като на 6 май 1994 г. регистрира компания за изграждане на басейни и водни атракциони  “Експрес Гаранцион – Акватек”.

  След 1995 г. ситуацията в България драстично се влошава.  Нестабилността на правителството на  Жан Виденов води до изолация на страната ни, увеличаване на престъпността и засилващо се влияние на престъпни икономически групировки. През лятото на 1996 г. започва масовата приватизация на държавни предприятия, но в края на същата година настъпват зърнена криза, банкови фалити, хиперинфлация, неимоверно нарастване на държавния дълг, рецесия. Това се отрази и на строителния сектор, поради драстичното намаление на инвестиционния ресурс. Компаниите с много усилия успяват да запазят статуквото и колективите си. Стабилизирането на страната започва с въвеждането на валутния борд през 1997 г.  През тази година новоизбраното правителство на Иван Костов провежда и масова повсеместна приватизация. Започва период на устойчив икономически растеж. Страната ни активно се насочва към членство в НАТО и ЕС, което благоприятства навлизането на чужди инвестиции. Стриктната финансова и бюджетна дисциплина на следващото

правителство на Сакскобургготски възвръща инвестиционното доверие и подържа инфлацията в страната в разумни граници.

  В периода 2001 – 2005 г. безработицата намалява от 17 на 10 %, а чуждестранните инвестиции достигат милиарди евро. В този период “Експрес Гаранцион” успява да реализира мащабни проекти като “Аквапарк Златни пясъци”, “Аквапарк Слънчев бряг”, изгражда жилищни и хотелски комплекси, както и депо за твърди битови отпадъци – гр. Шумен. Именно в този период започва подемът в туристическият сектор. Откриват се възможности за разумно ползване на кредити, което става предпоставка за настъпването на т. нар. “Златни времена” за строителството. Мерките на следващото правителство  – т. нар. “Тройна коалиция”, за въвеждане на плоския данък, намаляване на корпоративния данък и данък дивидент, както и поддържането на относително висок валутен резерв, допълнително подпомогнаха развитието на строителния сектор. С присъединяването си към Европейския съюз през 2007 г. България става част от единен пазар от почти 500 милиона потребители, даващ възможност за свободно движение на стоки и капитали.  Засилващият се интерес към страната ни в този контекст довежда до строителен бум в курортните комплекси и по-големите градове. Липсата на регламентираност и ред в строителния сектор се оказват все по сериозен проблем предвид огромните финансови потоци, мащабната заетост и милионите строителни проекти реализиращи се в цялата страна. Въвежда се Централен професионален регистър на строителя, благодарение на който става възможно определянето на броя фирми по региони, опериращи с строителната сфера. Оказва се, че само на територията на Варненска област са регистрирани близо 600 строителни компании. В цифри ситуацията в този период би могла да бъде онагледена чрез следните параметри:

 

Приходи от дейността на строителните предприятия

    Диаграмата ясно отразява непрекъснатото нарастване на приходите от строителна дейност, като от 465 милиона лева за жилищно строителство, над милиард и половина за нежилищно и близо 1 300 млн. лева за гражданско строителство през 2002 г. те достигат стойности от 5  милиарда 755 милиона за жилищно, 6 203 млн. за нежилищно и 5 578 млн. лв. за гражданско строителство през  2008 г.

Съотношението за Варна  сумарно за трите пера е  – 197 млн. лв.  за 2002 г. до 1 167 млн. лв. за 2008 г.

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

 

Отново наблюдаваме ръст в периода до 2007 г., когато цифрата на издадените разрешителни достига 11 171 броя за жилищно строителство и над 7 000 броя разрешителни за административни и други сгради. За морската столица съответно 1521 и 914 броя. С настъпване на кризата през 2008 г. започва спадът, който довежда до намаляване на строителните разрешения за нови сгради почти наполовина.

Заети в строителния сектор

 

            С подема на строителството логично се увеличава многократно и броя на заетите в сектора лица. По официални данни за страната от близо 120 000 през 2002 г. до 260 000 през 2008 г. Коректно е да отбележим, че макар най-високото ниво да се отчита през 2008 г, именно в последното и тримесечия настъпващата криза налага драстични съкращения на строителни работници. Поетапното им намаляване продължава и през следващата 2009 г. 

            2009 година беше критична година за строителните фирми. Определено може да се каже, че част от бизнеса в България реагира много по-бързо от държавата със свои мерки с оглед намаляване на неблагоприятните последици от кризата.

 II. “Къде сме днес и какво ни очаква?”

В края  на 2009 г. от Централния професионален регистър на строителя за Варненска област вече са отпаднали близо 130 фирми, като очакванията са броят им да се увеличи. Хиляди строителни работници са загубили препитанието си, а компаниите са принудени непрекъснато да свиват бюджетите си. По предварителни данни на НСИ

общата строителна продукция през март 2010 г. е с 20.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, но за щастие спрямо месец февруари се наблюдава увеличение от 20.9%. Най-сериозен е спадът в сградното строителство.

Във Варненски регион компаниите способни да изпълнят пълния цикъл по изграждане на големи строителен обект със собствени усилия от копка до ключ реално се оказват не повече от 10. За да съхрани постигнатото ниво и запази количеството и качеството на предлаганите услуги “Експрес гаранцион” е принудена да предприеме спешни мерки по оптимизация и преструктуриране. Благодарение на което успява да благополучно да завърши амбициозни проекти като ваканционното селище „Топола Скайс”, въпреки неблагоприятните условия. В периода на строителния бум строителните предприемачи съумяха да се оборудват с нова и модерна техника, донякъде благодарение и на агресивния подход на лизинговите компании. За съжаление днес не малък процент от тези машини залежава именно в паркингите на лизинговите компании, поради междуфирмената задлъжнялост и невъзможността на бизнеса да покрива задълженията си. Ставаме свидетели и на още една опасна тенденция. Макар в последните няколко години сигурността на строителните обекти да се увеличи многократно, в някаква степен и поради изкючително засиления държавен контрол, драстичното намаляване на финансовите средства принуждава строителните компании да поемат рискове и в тази насока. Неимоверният спад на заетостта в строителния сектор рефлектира и върху всички останали отрасли.  За първото тримесечие на тази година само в дирекция “Бюро по труда” – Варна са регистрирани 484 останали без работа лица от сектор “Строителство”.  Значителна част от компаниите се разделят с едни от най-добрите си специалисти, въпреки нежеланието си. Експрес Гаранцион към момента съумява да запази основното си ядро и да съхрани структурата си.  Спешните мерки, чрез които държавата би могла да подпомогне оцеляването на строителния бранш, са основно в посока стартиране на инфраструктурни проекти, финансирани по европейски програми. Но, за да бъде ефективен процеса е необходима драстична промяна на съществуващия регламент за участие в търгове и кандидатстване по проекти. Изборът по най-ниска оферта често довежда до абсурди, при които стойността на офертата за изграждане на даден обект е много по-ниска от реалната му цена. Това води до реализацията на некачествени обекти, представляващи в някои случаи дори заплаха за сигурността. Налице е сериозна опасност отпуснатите средства да не бъдат усвоени и тъкмо този, така необходим към момента резерв, да остане недостъпен. Драстичното намаление на общинските бюджети влошава още повече ситуацията на строителния пазар. Остават неиздължени вече изградени проекти и се замразяват заложени такива. Въпреки тези трудности и неуредици близкото бъдеще на строителния сектор ще бъде именно в изграждането на инфраструктура, тъй като страната ни е изключително закъсняла в това отношение, а една европейска държава не би могла да остане в подобно състояние. Тепърва ще се градят нови пътища, жп линии, пристанища и пр. Предстои ни и мащабно реновиране и саниране на стария сграден фонд, което вече са направили нашите съседки. Относно бъдещето на туристически сектор. Строителство ще има, но при съвсем различни условия и в малко по-добри инвестиционни времена. Имаме потенциал дори за развитие на голф туризма, предвид добрия климат и природните дадености, но проблемът към момента се явява основно в липсата на добри транспортни връзки.

Advertisements
%d bloggers like this: