Лонгозни гори (само на Бълканския полуостров) – презентация

Лонгозни гори (само на Бълканския полуостров) – интерактивен проект

Longoz Forests (english) – presentation Powerpoint

Longoz Forests (english) – interactive project flash

Европейски социален  фонд - Ученически виртуален творческо-изследователски център

Европейски социален фонд - Ученически виртуален творческо-изследователски център

Генното инженерство и биотехнологиите - кутия на Пандора или панацея за устойчиво развитие

Генното инженерство и биотехнологиите - кутия на Пандора или панацея за устойчиво развитие