НАЦИОНАЛНА ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ”, 29.05. (СЪБОТА), ЗАЛА “КУЛТУРА” НА ОБЩИНА РУСЕ, 09.30 ч.


НАЦИОНАЛНА ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ”, 29.05. (СЪБОТА), ЗАЛА “КУЛТУРА” НА ОБЩИНА РУСЕ, 09.30 ч.

Международно Дружество „Елиас Канети”-Русе и Катедра «Европеистика» на Русенски университет са домакини на Национална докторантска конференция *„Общество на знанието и гражданско общество в България.*

Форумът започва в 9,30 ч на 29 май, събота, в зала «Култура» на Община Русе (ул. Цариброд 3).

Приветствие към участниците ще направи Ректорът на Русенския
университет проф. дтн инж. Христо Белоев.

Целта на конференцията е да обсъди от гледна точка на младите учени

въпросите и проблемите, свързани с общественото развитие през призмата

на две основни концепции и водещи европейски модернистични идеи:
първата – за гражданското общество като коректив и регулатор на

взаимоотношенията с държавата в съвременните плуралистични и либерални демокрации и втората – за общество на знанието като инкубатор за иновации и пазарен напредък на съвременните пазарни икономики в глобализиращия се свят.

Конференцията е отворена и за неакадемична публика, която се

интересува от развитието на българската наука и общество.

Програмата на конференцията се състои от четири панела.

*ПАНЕЛ 1: Докторантура и ангажимент в гражданския сектор – мисията

невъзможна?*

*ПАНЕЛ 2: Между изследователската и преподавателска дейност – остава

ли поле за нововъведения?*

*ПАНЕЛ 3: Международното сътрудничество – допълнителен товар или нови

възможности?*

*ПАНЕЛ 4: Сътрудничеството между университета, бизнеса и обществените

институции – има ли място там за докторанта?*

Martin Ivanov
martin.ivanov@eliascanetti.org

Posted on May 28, 2010, in Новини and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Your comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: