ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА откри: Общоуниверситетски център по нови енергийни източници.


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА откри: Общоуниверситетски център по нови енергийни източници.

На 4 май 2010 г. от 10.00 ч., на площадката до Нов учебен корпус на Технически Университет Варна се откри ‘Университетски Център за Нови Енергийни Източници’ – ТУ Варна

Част от проект „Развитие на специализирана научна инфраструктура за изследване на потенциала на слънцето и вятъра в България” с номер ДО02-48/10.12.2008, на Национален Фонд ‘НИ’, МОМН

Ръководител на проекта е доц. д-р инж. Овид Фархи Координатор: доц. д-р инж. Венцислав Вълчев

Проекта се състои от няколко части, като на площадката до Нов учебен корпус на Технически университет – Варна е разположена:

МЕТЕОРОЛОГИЧНА МАЧТА тип NRG NOW 34m HD TALLTOWER (САЩ)

Предназначение: Измерване и регистриране параметри на Слънчева активност (плътност на слънчева радиация), вятър (скорост и посока) и околна среда (температура) с цел създаване на карта за Слънчевия и ветрови потенциал на Република България.

Техническа спецификация:

 1. Мачта с основа, котви (анкери), обтегателни въжета, височина 34 м;
 2. Даталогер Symponie PLUS – 15 канала;
 3. Мултимедийна флаш карта;
 4. Сензори за скорост на вятъра (анемометри), калибрирани тип NRG #40С:
 • На височина 34 м. – 2 бр.
 • На височина 20 м. – 2 бр.
 • На височина 10 м. – 2 бр.

5.    Сензори за посока на вятъра, тип NRG 200Р;

 • На височина 34 м. – 1 бр.
 • На височина 20 м. – 1 бр.
 1. Сензор за Слънчева радиация (пиранометър), калибриран тип LiCor  #Li-200SA;
 2. Сензор за температура тип #110S;
 3. GSM комуникатор;
 4. Слънчев модул за захранване – 10 Wp;

10.Специализиран програмен продукт WindPRO за регистриране и обработка на данните.

В изпълнение на проекта в Северна България са разположени и функционират 15 метеорологични измервателни мачти, тип NRG, с височина 60 метра. Специализиран софтуер е инсталиран и функционира в Центъра за събиране и обработка из данни в

зала 517А НУК.

След откриването бе организирана дискусия по въпроси за настоящето и бъдещето на възобновяемите и новите енергийни източници в България.

Организирано от Технически Университет – Варна.

Помещенията на проекта са разделени на няколко части, център за събиране и подготовка на данни, полигон площатдка за изследователската мачта, и още няколко лаборатории.

В центъра за събиране и подготовката на данни, се събира информацията от мачтата като скорост на вятъра, която се замерва на три височини, посоката на вятъра. Информацията се отчита за 24 ч. като всеки час се правят по 6 отчитания. На всеки 10 мин. Информацията се изпраща на сървър за съхранение. Може да се визуализират и други мачта като тази в Лом.

Друг показател освен вятъра, е слънчевото греене.  Консорциума се състои от трите екипа: Технически университет , фирма Про ЕкоЕнергия ООД – София и Асоциация на производителите на екологична енергия ще направят карта на ветровит ресурс. В България такава карта не е правена досега, а информацията, която се извлича от нея е полезна, за потенциални инвеститори в новият вид вятърна енергия.

Целта е да се изработи много подробна карта за различните височини в България, която да показва, както скоростта на вятъра така и ветровия ресурс. За да знаят инвеститорите къде е добре да разположат своите вятърни мелници.  В Европа такива карти вече съществуват.

Друга цел е разширяване на възможностите за обучение на докторанти и други специалисти.

Измерва се скоростта на вятъра за 40, 50 и 60м.

Стойността на проекта е 904 000 лв.

Съществува карта с всички разположения на мачтите, както и на партньорите. Най-западната е поместена във Видинско.

Специализираната софтуерна обработка се извършва от Катерина Гигова, г-н Киряков присъстваше като председател на един от партньорите на проекта.

Светлозар Нейков (sinmania@abv.bg)

За повече инфо: http://nationalistbg.com/readarticle.php?id=1943

Advertisements

Posted on May 4, 2010, in Новини and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Your comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: