Студентска борса във ВарнаОткриването на университетската борса, започна от 11 часа.
Кандидат – студентска борса е сдружение на университетите.
Разкажете ни малко за кандидат – студентската борса, кои ще са участниците, колко на брой са?
Преди 16 години, заместник ректорите на пет университета. Решиха че нашето висше образование, че трябва по такъв начин да се представя в много градове в България. За да могат младите хора да се ориентират в тяхната бъдеща специалност по-добре.
Това се налага по много причини, но една от тях е, че имената на специалности се променят, създават се, нови специалности, което безусловно времето налага. И хората трябва очи в очи, да получат информация, какво стои, зад дадена специалност и къде могат да се реализират. И така от 16 години насам, ние правим тези изложения, в най-големите градове в България.
А във Варна, само една година сме пропуснали. Така че това е 15тото представяне на университетите Варненци могат да го броят за юбилей!
Това вид взаимовръзка между средното образование и висшето образование или да се ориентират по-добре студентите. Има ли някакви други проекти, освен този информационен форум?
Имали сме обикновено в София, сесии вътре в това изложение. В които говорим, за връзката между средното и висшето образование, затова къде се къса тя. Което най-често се случва, организаторите на кандидатстудентската могат, ако някой ги чуе, да допринесат много, за изясняване на проблеми при промени, които трябва да направим в образованието.
Да защото повечето, деца примерно от 11 клас започват, частни уроци и нямат добрата ориентираност, къде да наблегнат и в кой университет, конкретно да кандидатстват?
Това е така, изразявам лично мнение, ножицата между нивото, с което завършват учениците. И тази, където започват висшето си образование, е станала през последните години твърде голяма.
Средното образование, трябва да даде, това, което е необходимо, ученикът веднага да направи преход като студент във новото си висше образование.
Предвиждат ли се такива, мотивационни/ ориентировъчни стаи, за да може да се видят силните страни на един ученик и бъдещ студент. И да може да се насочи той, на кои предмети да наблегне, в кои университети ще бъде той най-добре приет?

Това обикновено го правим на тези изложения, наистина интернет днес е голям помощник в това отношение, но по интернет не могат да се зададат стотици въпроси, които са много разнообразни и които се раждат, в главата на един млад човек или на неговите родители. За да си изяснят къде всъщност отива той, и какво ще прави с неговият живот.
Ние смятаме че полезността, на борсата е точно в това. Защото те могат да зададат много въпроси. А хората, които са тук са компетентни достатъчно, за да кажат това не е за вас или това е за вас. Ние не работим, като продавачи, а по скоро като насочващ фактор за бъдещето на хората.
Най-хубавото в това е, че общо взето хората от университетите, знаят каква е тяхната мисия. И лично аз не бих желала, да дойде в моят университет някой, който не може да се учи или по-лошо да няма желание за това.
А може да е насочен в друга насока?
Ние също го правим, защото хората и от моята възраст и с моят опит, познават университетите и казваме, вие може би в този университет, ще се развиете по-добре. А не непременно елате при нас! Ние не сме такива конкуренти.
Какво мислите за изравняване между акредитираните системи на България и Еверопейския съюз? Чрез тези точки и кредити.
Това е един процес, не може от раз да се реши този въпрос. Но има добри практики в различни университети, които предлагат двойни дипломи, програми с чуждестранни университети. Така че лека полека ще станем Европейци и в образованието си. Има нови евро специалности и други.
Има ли смисъл да се учат 7-8 години нещо, което няма да ти признаят това е загуба на време?

Абсолютно, това е една от задачите на борсата тук на наша почва, защото студентите имат право да се местят от университет, те ако се местят до 30 годишна възраст, той губи и обществото губи. Къде ти отива интелектуалната сила, ако той започне работа на 30 години. Той трябва да започне на 22 на 23г.. Той няма опит много, но евристичните му дарби са по-силни. Той измисля неща и казва неща, които импулсивно и интуитивно и понякога те са много важни.
Примерно в нашата съседка Турция, им задават още от 18 годишнина, им задават да започнат работа директно в заводите. И те знаят не знаят лека полека научават занаята. А паралелно с това изучават науката, с тясна връзка още от средното образование. Като излизат големи специалисти.
Трябва ли да има взаимовръзка, между чуждите и българските студенти, за обмяна на опит?
Непременно. Има програми по двойни дипломи, с практики в чужбина, обмен на студенти… И не се губят години. Има два подписа на двама ректори. И хората гледат Българите с голяма надежда, защото този вид специалисти са малко в Европа.
Защото българските студентите в чужбина, защитават името на България добре е да се спазва дадена норма, защото това вече е национален въпрос?
Да разбира се. Аз добре познавам Германия и техните университети. И трябва да ви кажа, че аз съм с голямо съмочувствие, когато отида при тях. Именно заради нашите студенти, които са при тях. Защото ние изпращаме масово, които са с общ учебен план. И те остават там на доктурантура и той е по-добър от техния. И когато е на практика, и те самите студенти: американци, немци там казват: „Вие (за българите), бяхте по добри от нас.”
Какво мислите, за студентите които работят ниско квалифициран труд, в чужбина вместо да си работят по-специалността там? Какъв е смисъла да учиш вишист, да ходиш да береш ягоди и да си спасител и тн… Поне по специалността си работи там.
Аз смята че този процес при изравняването, съгласно Колонската спогодба, постепенно ще приключи. И съм убедена, че голямата, основната част от нашите университети са все още на ниво. Защото образованието се гради бавно, но то не се срива изведнъж. И проблема за нашето висше образование, че държавата много често абдикира от него. И ако онзи е практически добре обучен, то е защото това струва пари. И защото не мога да пратя студента във фирмата, в която аз преди това в държавният завод съм правила практика.
Какъв е смисъла да усвояваме пари, като нямаме значещи да ги използват, защото те бягат в чужбина или имаме само бележкари?
Помислете, за връзката между, начално, средно, висше образование и работодател. Фирмите да са включени в целият процес. Нека има скокове от различни места, защото човек търси пътя си, но точно на тях да им се помага, на чужденците също. Нека се викат експерти било то от България било то чуждестранни, за да ни обучават, не само как да учим, а и как да работим, независимо каква длъжност изпълняваме да обменяме опит със света…
Закъсняхме малко, и имаше проблем, въпреки лошото време, всичко се състоя. Натоварваме университетите, за салона плащаме, инвестираме, тази инвестиция не се връща. Затова казваме че това е нещо като мисия за информативност.

Добре дошли на кандидатстудентска борса 2010 г. В продължение на два дни тази зала номер 20 в Двореца на Културата и Спорта – Варна. 27 Висши училища от страната, два чуждестранни професионални колежа. Фирми с дейност в сферата на висшето образование у нас и в чужбина. Осигуряват възможност на вас. Ученици и родители от града и областта, да зададете своите въпроси. Да си осигурите оригиналните справочници и да получите информация от извора. В изложението участват:
Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство гр. Пловдив;
Американско, Американски университет в България – в Благоевград;
Варненски Свободен Университет – „Черноризец Храбър”;
Великотърновски Университет – св. Св. „Кирил и Методий”;
Висше Строително Училище – „Любен Каравелов” – София;
Висше Транспортно Училище – „Тодор Каблежков” – София;
Висше Училище – Международен Колеж – Добрич;
Икономически Университет- Варна;
Колеж Телекомуникации и Пощи – София;
Лесотехнически Университет – София;
Медицинският Университет – Варна;
Минногеоложки Университет – св. Иван Рилски – София;
Национална Спортна Академия – София;
Национална Художествена Академия – София;
Пловдивски Университет – Паисий Хиляндарски „Пловдив”;
Русенски Университет – Ангел Кънчев – Русе;
Софийски Университет – „Климент Охридски” – София;
Специализирано Висше Училище по Видеознание и Информационни технологии – София;
Стопанска Академия – Свищов;
Технически Университет – Варна;
Технически Университет – Габрово;
Технически Университет – София;
Тракийски университет – Стара Загора;
Университет по Архитектура Строителство и Геодезия – София;
Университет по Хранителни Технологии – Пловдив;
Химикотехнологичен и Метлургичен университет – София;
Шуменски Университет;
чужденстранниц висши училища: Американски Колеж в Кипър;
Международен Университетски Колеж с филиал в България;
професионални институти и колежи: Частен и професионален колеж по екранни изкуства – Арт колеж София;
Фирми: Център за кандидатстудентска подготовка и информация ЕОД – Стара Загора.
За информация на всички вас днес от 14:00 в зала Палас се проведе между училищното състезание – Какво? Къде? Кога?
Предстои и официалното откриване на кандидатстудентска борса 2010 година:
„Можеш да очакваш най-доброто от идващият ден и така сам да го привлечеш. Ти отговаряш за това, което денят ще ти донесе и щом го осъзнаеш, то твоята отговорност е по-голяма и по-истинска от тези, които все още не го осъзнават.”
Уважаеми дами и господа. Уважаеми представители на висшите училища, добре дошли във Варна. Град, който има ясно заявени позиции и компетентности в утвърждаването на образователните, културни, икономически традиции и новости.
Ето затова днешното събитие се вписва успешно в живота на града ни. В образователният, календар на община Варна. Изложението кандидат студентска борса присъства трайно. Нещо повече то е дейност, включена в общинската програма, за насърчаване на творческите възможности и потребности на деца с изявени дарби.

За четвърта поредна година, в рамките на изложението, се провежда между училищното състезание: „Какво?,Къде?,Кога?”, за което ви уведомих. И което се провежда под егидата на кмета на Община Варна. И за купата на дирекция Образование. С подкрепата си общината, утвърждава, като традиционни всички събития, които са възможни за възпитаване на стремеж към познание, търсене на информация, и осигуряване на условия, за пълноценно и смислено усвояване на свободното време, и интелектуално развитие на младите хора. Днес младите хора, търсят, искат, могат. Ние се стараем да им помогнем.
За да дадат официален старт на събитието тук са господин Коста Базитов заместник кмет на община Варна.
Г-жа Николинка Даскалова – началник, на Регионален Инспекторат по Образование – Варна.
Доц. Попова – от сдружение кандидатстудентска борса
Доц. Д-р Петър Петров – Заместник ректор на Технически Университет Варна.
Представители на висшите училища, които се представят днес на борсата.
Давам думата на г-н Базитов да открие изложението.
Добър ден на всички. Изключително удоволствие за мен е като представител на община Варна от името на кмета на града г-н Кирил Йорданов, да приветствам участниците в изложението, в началото беше казано че Варна има достатъчно добри традиции в областта на средното и висшето образование. На подходите, които осъществяваме за популяризиране на обучението, на децата и студентите в град Варна.
Градът е един изключително динамично развиващ се град. Един от най-добре развиващите се градове в страната. Това в никакъв случай не поставя, в конкурентна среда и останалите градове. Но две години Варна беше определена за най-добрият град за живеене в Страната. Тази година беше определена на второ място като най-добрият град за Живеене, а студентите го определят, като най-добрият град за учене, което е много интересно.
Изложението се провежда за втори път тук, предишните изложения се провеждаха в младежки дом. Направихме всичко възможно подпомагащи организаторите на това събитие, да дадем по-голям простор, повече място за това изложение, за представянето на специалностите във висшите училища.
Тази зала ще бъде място, в което Варненските, кандидат-студенти ще намерят най-добрата информация, за тяхното бъдещо развитие.
Искам да кажа, че в тази зала се провежда тук ежегодно, една панорама на Варненското средно образование, и тази традиция, в едно и също място в подходящи условия, да се представят успехите, на образованието във Варна. Ни дават основание да смятаме, че имаме едно добро бъдеще.
Във вчерашният ден беше представена една презентация на фирма, която е областта на ИТ технологиите водеща в страната, в пленарна зала на Община Варна. И там бяха посочени позитиви на варненското образование, бяха посочени успехи на варненските ученици и студенти. Предложението за иновационните подходи, за тяхната подготовка, беше прието с удовлетворение.
Искам да пожелая успех на всички вас, които сте гости на Варна. Да се чувствате като добри приятели, да представите всичко това, което имате в най-добра светлина. И се надявам, че промените в закона на висшето образование няма да попречат и ще способстват, за една по-добра, подготовка, на студентите във вашите училища.
Е въпрос на преход, всяко правителство предлага нещо ново, в подходите си, в реализацията на своята политика. Нека се отнасяме с повече доверие, към всичко това, което се предлага от министерството на образованието младежта и науката. Дори и проблемите, които засягат, пряко някой университети, някой институти. Те са насочени, към една по-добра реализация, на нашите деца.
Вчера казах че Варна е пристанищен град, който не само изпраща, а и ПОСРЕЩА!
И искам да потвърдя тези думи. Дано от нашите висши училища излезете студенти и подготвени, за бъдеще кадри, да вземат най-доброто от Европа и СВЕТА и да се върнат отново, тук и в своите родни градове, за да развиват икономиката на страната ни.
Нека форумът да бъде ползотворен!

Г-жа Николинка Даскалова
Някъде преди от около трийсет години, нямаше много голям избор на университети и на специалности в тях. А най-хубавото е че вие младите хора, имате възможност да се запознаете с предложенията на висшите училища. Бъдете внимателни, бъдете умни, направете това, което най-много искате и харесвате. НА ДОБЪР ЧАС!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

Здравейте, разбрах че сте нови в тази борса, с какво ще ни изненадате?
Аз работя в колежа за първа Година. И разбира се тъй като съм Българка, решихме да дойдем в България, за да привлечем и български студенти. Досега сме имали много от Румъния и Сърбия. Сега решихме и в България да дойдем и затова за първа година сме тук. Защото аз за първа година работя в колежа.
Успях да извоювам едно доста добро намаление за всички български кандидати. Най-малкото, защото е доста трудно на един университет, колкото и да е голям и известен в чужбина. Да се представи в държава, в която не е известен, затова ще помогне 50% намаление от таксата, което я прави около 1000Евро за един семестър с международна диплома.
Всички студенти могат да работят, колкото време си поискат и в Кипър заплатите са по-добри от тези в България – дори и в един ресторант е между 500-700 Евро твърда заплата, от там нататък са бакшишите, които ако е достатъчно добър човек, може още толкова да си изкарва.
Разбрахме че това е лично твое постижение да ни кажеш името си?
Аз съм Нели Пенчева и съм Mission Officer в Американски колеж.
И си патриотка, обичаш България?
Да обичам България, кой не обича България. Особено всички хора, които напуснат България, когато загубиш едно нещо, го оценяваш най-добре.
Може би заради това хората, които живеят в България, не я оценяват достатъчно, а когато заминем и разбираме, какво сме изгубили всъщност.
А би ли заменила морето, планината, климата и роднините с малко по-голямата заплата, която предлагат чужденците?
В никакъв случай не бих ги заменила. В моят случай ги замених по любов.
И в България смятам, че може човек да преуспее, аз лично ги замених за любов.
Да ни разкажеш, кои са най-новите специалности, тези които са най-харесвани?
Като цяло Кипър е туристическа държава, живее изцяло от хотелиерство и туризъм. И това е нашата най-стара и най-добра специалност, хотелиерският мениджмънт. В Кипър, тъй като това е островът на Афродита един камък да имат, ще измислят, че Афродита си е разресвала косата, на него и ще извикат цяла Англия да дойде да види камъка. В България, толкова камъни няма кой да измисли нищо.
Заради това и хотелиерството е много добра специалност. И ако човек иска да научи нещо за хотелиерството. Мисля че Кипър е държавата, в която може да се научи нещо, защото наистина хората знаят как, да създават историята си, как да я продават, как да се отнасят с чужденците и въобще всичко, всичко, всичко.
Какви други специалности предлагате?
Имаме компютърни изкуства, кулинарни изкуства, бизнес администрация, мениджмънт на информационните системи, международен бизнес. Човешки ресурси и маркетинг също са едни от много актуалните специалности, тъй като няма достатъчно специалисти в световен план и се търсят доста. A една професия е привлекателна и като се търси, повечето хора затова учат, защото знаят че ще си намерят работа там, а не толкова по любов към професията.
Тези специалности актуални ли са в България? Дали могат хора завършили Кипърският университет, да се върнат в България и да работят по специалността си?
Аз бях на още няколко изложения, в България и мисля че има един доста голям интерес към маркетинг и човешки ресурси. Това са едни нови специалности и точно заради това, има голям, интерес на хората да видят, да чуят, да разберат. Смятам че е много лесно да се намери работа, защото това според мен са едни специалности на бъдещето. Във всяка сфера на бизнеса има нужда от такива специалисти. Не е както при хотелиерството, защото те са строго специализирани. Докато в Маркетинг и Човешки ресурси почети във всяка една сфера и бизнес имат нужда от такива кадри.
Имате ли връзка с други университети било то чуждестранни или български?
Americano’s college e създаден от 1975 г. И се гордеем точно с това, че много от нашите студенти са заминали за магистратури. Ние също предлагаме такива, но заминават и за други университети по обмен имаме изключително много партньори от Америка, Канада, Нова Заландия, Австралия, Англия и др. Така че това е един от другите наши плюсове, че с две години при нас на изключително ниски такси от около 1000-2000Евро на семестър. Студентите при желание биха могли след това да се преместят в много реномирани примерно Американски университети, вече с по-високи такси. Но много по-лесно се издържа само 2 години с високите такси и след това взимат една невероятна световно призната диплома.
А във връзка, с работодатели и директното започване на работа, веднага след като са завършили или по време на обучението си?
Другото хубаво е, че доста голяма част от студентите, взимайки нашата диплома, решават да се върнат в своите държави и там вече повечето от тях отварят собствен бизнес. От тази гледна точка разбира се че нашата диплома много се уважава и се счита на много високо ниво. След като тя успява да привлече достатъчно инвестиции от други хора и да спечелят доверието на други хора, завършили веднъж при нас. За да инвестират в техният бизнес.
Връзката със средните училища, правите ли, някакви ориентации, мотивациони стаи, презентации, отворени врати? За да могат децата да се ориентират точно каква специалност желаят?
Имате предвид в България?
Навсякъде?
В България, лично посетих няколко училища. Иначе в различните държави се извършва различен вид дейност. Например в държава като Индия, се извършват семинари, на които различни наши агенти, представители идват, със свои студенти, които се интересуват от нашия колеж.
Всяка една държава има специфични начини и методи за информация на студентите. А за ходенето по класовете разпространено е в Африка, в Европа. Например в Азия това не е позволено, студентите идват на специални семинари, които организира университета, просто всяка държава си има различни методи за информация.
В нашият случай частния с тези борси. Какво бихте пожелали на борсата? Смятате ли да имате бъдещи планове с тях?
Да защо не, може би догодина вероятно пак ще дойдем. Може би да се развиват откъм информационно ниво. В България има и други борси, които имат информационен щанд, който предлага информация за всички.
А и нещо друго тези борси са само един два пъти в годината. Хубаво би било да има място, където всички студенти, да взимат информация. Аз сега не знам да ли има, но е една добра идея, да има офис във всеки град, където целогодишно, да има брошури от всички университети, не само от един. И когато един студент се позаинтересува, дори да е закъснял той да има от къде да вземе информация.
Ти мотивационна /информационна стая?
Да. Както има офис за туристите, във всеки един град, и когато дойде един турист, може да отиде в този офис. И да му кажат отидете в този, ресторант, там има хотел. По същият начин да има и образователни офиси или центрове.
Благодаря за интервюто.
И аз Благодаря.
Това което предлагаме, са програми в София, на Портсмунтският университет във Великобритания.
И студентите ни завършват с Британски дипломи. Говорим за нормалното висше образование в областта на бизнеса.
Иновационен е самият факт че предлагаме образование, което по-принцип е много високо на всякъде в света. Да може да бъде получено, когато студентите се обучават в България. И с това да имат по-големи шансове за намиране на добра работа.

Имаме и магистърска програма, когато пак е с британска диплома на University of Wales Institute, Cardiff. Това е високата категория, магистърска програма (MBA). И там също фокуса е върху обучение, което отговаря, на най-добрите, западни стандарти.
Какви изисквания имате към младите бъдещи студенти?
Изискванията са стандартните за англосаксонският свят.
Абсолютно същите, каквито човек, трябва да преодолее и да осигури, когато кандидатства за Великобритания и Америка: TOEFL, SAT, Cambridge Advanced, Cambridge ILEC, PITMAN. Всички те са изпити, които се признават при нас. И отделно от тях, организираме и наши изпити.
И обучителни курсове?
ДА има и курс такъв, краткосрочен, много интензивен и цели кандидата, който има нужда от това нещо. Да получи доста сериозно ниво, в областта на професионалният Бизнес английски.
А информация за тези курсове къде може да се намери?
В сайта ни може да се намери, курса ще бъде от 7 или 8ми вторник Юли в София.
Някаква история на университета да ни кажете, какви специалности предлага, кои са най-търсените, най-новите специалности?
От 17 години обучаваме студенти, винаги по програмите на Британският университет. Така че това е добра отъпкана пътека, с доста добри и известни резултати. И с доста хора, които са си намерили добра работа и могат да говорят, за това какво са получили, кое им е било полезно и кое не.
Значи имате връзка с работодателите?
О да в брошурата, даже накрая ще видите, ние даваме частична извадка, на студенти, които са завършили къде те работят.
Биографията е много широка, огромната част, остават в България. Но има хора примерно имат във Washington в световната банка, това момиче работи има още едно момиче, което също е там.
А тя започва да работи там, по време на обучението си или след като завърши висшето си образование?

Тези две момичета, след като завършиха образованието си отидоха там. Има и практика да започнат работа по-време на обучението си. Но най-често се случва те да работят през лятото. Някой от тях даже започват работа даже от втори, трети курс в различни фирми. И това им помага да натрупват, и жизнен и професионален опит.
Имате ли мотивационни / ориентациони стаи, в които да кажете на студента ние предлагаме тези специалности това ще е полезно за вас. Или всичко е изложено само на тази информационна борса?
Имаме така наречените, дни на отворените врати. Винаги когато, поискат могат да ни посещават кандидатите. Но има и определени дати, когато провеждаме и кандидатстудентски изпити. Обикновено са Събота, и могат спокойно да ни посетят.
Има ли водачи, които да развеждат, и да разказват в университетите?
Да разбира се показва им се това, което представлява интерес. Учебни, компютърни зали, библиотека, история на университета и тн.
За да могат да се ориентират най-добре?
Да ние, съблюдаваме англосаксонският опит в това отношение. И можем да отбележим че предлагаме такива програми. Между другото ние сме и акредитирани, като български вуз, но и като Британски вуз.
Следователно дипломата ви е двойна?
Не дипломата не е двойна те са си две отделни дипломи, за една специалност. Едната е Българска а другата е Британска, с подписи от два различни ректора, които получава, студента след като завърши.
Коя е най-новата, специалност?

Традиционни са ни специалностите. Най-новата, може би е МВА – магистърската, за която говорихме. Тя е с диплома от университета Уелс. Тя също е изцяло на английски език. Предлагаме я в София, но има и вариант, човек, да я изкара в Добрич.
Предлагате ли курсове по английски език за да се положат тези изпити примерно SАТ?
Ние не готвим специално, за тези изпити, готвим за нашите изпити, специализиран бизнес английски, но тези, които идват при нас да следват. Те са с достатъчно добра степен на владеене на общия английски.
Тоест те са вече подготвени по основен Английски?
Да.

Здравейте ще ни разкажете ли малко за центъра, по кандидатстудентска подготовка и информация?
Това е центъра, в който всички, кандидат студенти, могат да си подадат документите, за вузовете в Цялата страна.
Тоест във варна в център „Вектор”, могат да дойдат всички, кандидат студенти и да си подадат документите, за предварителните изпити, за същинските изпити. Вместо да ходят да обикалят по Цяла България, за да подава във вузовете, в които искат.
Какъв е адресът на център Вектор?
Адресът на център вектор е: бул. Христо Ботев 3А – Зад полиграфията
През интернет получавате ли пак заявки?
Не. Трябва на място да се дойде в центъра.
Телефон: 61 22 66, 60 21 83
Добър ден, днес ще се запознаем, с една млада българка, която е направила. Детска академия „Векторче”.
Здравете как се казвате и ни разкажете малко за дейността си?
Здравейте, казвам се Станимира Боева.
Това е най-новият проект, на център за информация и обучение „Вектор”.
Детска академия „Векторче” е детска занималня за деца на възраст от първи до четвърти клас.
Където освен училищната подготовка, децата ще се занимават и с много други дейности свързани с изкуството: изобразителното изкуство, приложно изкуство, театър, опазване на околната среда и много други.
Предлагате ли езиково обучение?
Да. Езиково обучение предлагаме по Английски език.
В тези изкуства ще влизат, ли Българската: култура, традиции, история на Българите?

Разбира се, най-малкото, което ние можем да направим, като една театрална академия. Е да празнуваме, абсолютно всеки Български празник с всички деца от академията.
Разкажете ни малко за събитията, които правите, правите ли изложби с рисунки?
Най-скорошното събитие, което правихме, беше един благотворителен конкурс, за най-красива мартеница. В който се включиха, много деца и класове от цяла Варна. Децата изработиха, сами своите мартеници и сувенири, които след това бяха продадени на търг с цел благотворителност.
Да ни кажеш нещо за бъдещи събития, които Варненци не трябва да пропускат?
Имаме интернет страница. Там може да се следят всички събития, скоро ще правим за великденските празници.
Името на сайта?
Името на сайта е: http://www.vektorche.com
Добър ден, разкажете малко за частният професионален, колеж по екранни изкуства в София?
Това е единственият, колеж, в източна Европа. Който се занимава, едновременно с обучение в областта, на киното, телевизията, анимацията и фотографията.
Обучението е на много високо ниво, с много добри преподаватели. 90% от които, продължават да бъдат творци, в своята област. И освен това е в много добра среда, с отлична техника и много добра организация.
Не знам в България, да има учебно заведение, в което за две години да прави 15 филма, 17 фотографски задачи и 17 анимационни задачи, който завърши при нас двете години, има възможност да продължи без приемен изпит в НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ. За висше образование.
Това не се води висше, а преход между средното образование и Нов български университет?
Това е двугодишно, професионално обучение. Може и така да се признае, но в Европа, това обучение много се цени, защото на много от нашите творци в България им липсва професионализма, не познават занаята. За да направиш творчество, професията е в основната на творчеството.
Да разкажете малко за тази анимация, тя традиционна анимация ли е или се включват и новите визуални изкуства, като 3д визуализации?
Значи, анимацията винаги върви напред. Разбира се започва с рисуването, сканирането, вкарването в компютър, разработката и много наши филми участват на професионални фестивали. В това число „Златна ракла” в Пловдив, в чужбина. И ги оценяват по достойнство. Въпреки че са правени от хора, които са се обучавали, само две години, но много интензивно, под ръководството на изключително добри преподаватели.
На какво залагате, повече на качеството, като традиционно изкуство: три точков композиции, светлини…. Или на технологичната изработка, обработка, новите технологии?
Който тръгне да се занимава с това което посочихте, той не разбира от изкуство.
Изкуството се крепи преди всичко, на добрият драматургичен материал. Трябва човека, който се занимава с изкуство да умее, да казва нещо на зрителя. Да му съобщава информация. Да го провокира интелектуално, и емоционално.
Първо в основата на всяко произведение, стои добият сценарии, добрият екип и след това добрата технология. Не могат да се делят и по този начин всичко е една симбиоза. Добрият творец, трябва да познава добрата драматургия, и добрата техника, за да се получи едно наистина качествено произведение.
Поддържате ли взаимовръзки с чуждестранни университети, които да поемат вашите кадри и да ги направят професионалисти примерно с Холивуд и прочее?
За съжаление, ние сме малко училище. Няма в България такова училище, което да си позволява да поддържа такива връзки. Въпреки че всички, задачи, които се правят при нас. Начина на организация и начина на работа е в заимстван и е в връзка с подобни училища от Англия.
Може ли да има някакво прехвърляне в Англия?
На този етап не може. Опитваме се сега, да станем тригодишен колеж, по закона на висшето заведение. Предстои да излезе нов закон, който явно пречи на инициативата на България. Има хора, които искат да окрупнят Висшите учебни заведения, ние разбира се ще се съобразим с това, но смятаме че това не е правилно.
Дипломата признава ли се от Българските фирми. Т.е. да започнат директно работа било то в архитектурна визулизация, 3д анимация, кинорижисура..?
Ние сме написали в нашите документи имаме държавен лиценз, който се признава не само в България. Но след завършването, с акредитация от Министерство на Образование, Науката и младежта, можеш да работиш с нашата диплома и в Брюксел и в Англия и във всяка друга страна на Европа.
Има ли професионални сертификати, по програмата, която те изучават, защото примерно тези програми са много скъпи и лицензите им са много скъпи? И ако се обучат по една такава програма. Човека става специалист и той, когато отиде на мястото те го искат, само като визуализатор, само като моделатор, само определеното действие, което трябва да извърши.
В процеса на обучението, при нас се създават около 15 филма. И всеки може да си има собствен диск. И където и да отиде и да покаже какво може. Навсякъде те питат не какво си завършил, а какво можеш, вадиш си диска и показваш. Ето аз това мога.
Като demoreel?
Да. И професионалистите, които завършват при нас. Мисля че са на едно много добро Европейско ниво.
Предвиждате ли визуални портфолия? В които те си описват, живота, къде са кандидатствали, какво са правили и след това творенията.
Това зависи от човека, всеки си го прави сам. Ние им даваме базата, и основата и основанието за неговото развитие.
А той вече може да си направи и портфолио и всичко останало.
Да ни разкажете малко за програмите които се включват в колежа?
Имаме три специалности: кино и телевизия, анимация и фотография.
Като в спец. Кино и телевизия обучаваме по професиите: режисура, операторство, режисура на пулт, репортер и водещ, тоноператор
Във фотографиите, обучаваме така наречена художествена фотография, приложник и фоторепортер
Аниматорите са: компютърен аниматор и класически аниматор. Но те до голяма степен вече преливат тези две професии, защото не може само да рисуваш. А трябва по някакъв начин да го направиш цифрово (дигитализираш, вкараш в компютъра).
Учите ли медиите на народопсихология, по скоро на философия, да не търсят скандала и пошлотията, а да търсят, качествените неща из обществената среда?
Много държим на драматургията, защото то е в основата на всичко, един човек, който се занимава с изкуство. Той трябва да бъде в някаква форма и философ. Той трябва да вижда всички проблеми, по такъв начин, че да ги поднесе на по-широк кръг от зрители, да му донесе информация, емоция и интелектуална провокация. И дай боже по някакъв начин да му помогне той да се възпита.
Защото ако някой ви е казал че с изкуство се възпитава. Той се движи в неправилна посока. Изкуството, само дава примери и дава възможност на човек, да се самовъзпитава, да се развива сам, но за това той трябва да има съответните качества и съответната подготовка. Не само да изпитва удоволствие при контакт с произведение на изкуството. А да има възможностите и да претърпи развитие.
Професионалният колеж дава ли такива възможности, за дисциплиниране, за психологическа нагласа? Да бъдат готови те, когато излизат на полето, да правят качествен продукт?
Щом работят в екип. Това им дават възможност да оформят характера си, да се научат да бъдат екипни. Това е изискване на Европейският съюз. И се оказа че това не е лесна работа. Защото младите хора идващи от средното образование като индивидуалисти. И много трудно могат да работят в екип. Но ми се струва, че при нас се научават.
Учите ли ги на йерархичност, структура и взаимовръзки?
Да.
Какво интересно, тази година професионалният колеж ще предложи на българският зрител?
Ще има ли някакви презентациони филмчета?
Два пъти в годината, ние провеждаме презентации в дома на Киното или в други зали. И показваме най-добрите наши филми. Това го правим и под формата на състезание, самите колежани и техните близки, определят най-добрите филми. Като най-добрите творци в процеса на обучението, получават съответните награди.
Благодаря ви за интервюто!

Advertisements

Posted on March 14, 2010, in Новини and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Your comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: