XI Великденски музикален фестивал – Варна 2010


Днес от 13:30 ОФД – Варна се проведе пресконференция по повод предстоящият XI Великденски музикален фестивал – Варна 2010, програма на първият великденски концерт и виртуална изложба „Визии за XI Великденски музикален фестивал – Варна 2010”

Участващи в пресконференцията бяха:

Даниела Димова – директор на ОФД – Варна

Амори дьо Клозел – диригент, Франция

Проф. Жени Захариева – солист

Изложбата, заедно с творбите и cv на авторите може да видите на сайта на Варненската опера, раздел актуални новини. Моля, кликнете върху върху името на всеки участник.

ВИП новина: http://www.operavarna.bg/news_bg_news.php?page=news_show&nid=753

XI Великденски музикален фестивал на ОФД – Варна

Непознато досега произведение на Роберт Шуман и премиерни изпълнения за България в XI Великденски музикален фестивал на ОФД – Варна

В светлите дни до Възкресение Христово, от 5 март до 1 април, Варна ще живее с музиката на XI Великденски музикален фестивал, с който Оперно-филхармонично дружество Варна отправя празнични пожелания за добро и красота към своите съграждани.

XI Великденски музикален фестивал на ОФД – Варна се осъществява със съдействието на Община Варна, гранд-хотел Димят, хотел Модус и с медийното партньорство на Литернет, БНР – Радио Варна, Ефирна телевизия Варна. Фестивални територии са Варненската опера и зала 1 на ФКЦ.

Великденският музикален форум обхваща 7 музикални събития, различни жанрове и артисти от международната сцена. Празничното настроение задава концертът на 5 март, музика Любомир Пипков, Ференц Лист и Морис Равел, диригент Амори дьо Клозел, Франция, солист проф. Жени Захариева – пиано. Заключителният, кулминационен за фестивала, концерт на 1 април с музика от Роберт Шуман се посвещава на 200-годишнината от рождението на един от най-ярките представители на европейската музикална култура. Ще прозвучат: Увертюра „Манфред” и две премиерни изпълнения за България: Концерт за пиано в ре минор – един непознат досега нотен текст, открит от солиста Тодор Петров – и точно на Разпети петък – Реквием за солисти, хор и оркестър в ре бемол мажор, опус 148 със солисти: Даниела Димова, Елена Чавдарова-Иса, Арсений Арсов, Евгений Станимиров. Концертът е без аналог в българската концертна симфонична история.

На 12 март предстои срещa с виртуозното изкуство на Марио Хосен, който ще интерпретира Паганини, диригент маестро Борислав Иванов . В оперите «Любовен еликсир» на 15 март и «Тоска» на 29 март гостуват интересни солисти, балетната постановка на Константин Илиев на 22 март е по «Реквием» от Моцарт, на 31 март Варненската детска опера ще има своята премиера с «Маmma mia» – мюзикъл по АББА.

Наред с музикалните премиери и звездните гастроли, XI Великденски музикален фестивал на ОФД – Варна вписва в своята, а и във фестивалната музикална история на България, първата фестивална виртуална изложба с постери на тема Великденски музикален фестивал – Варна 2010. Подобно на Алфонс Муха, създал много от своите, знакови за сецесиона, произведения като плакати за музикални събития, няколко водещи дизайнери, художници и рекламисти от Варна представят своите визии за Варненския великденски музикален фестивал на сайта на ОФД – Варна http://www.operavarna.bg.

Цени на билетите: 8, 10, 15, 20 лв., за учeници и пенсионери – 5 лв.

Пакет „Фамилия” за четирима на цена от 20 лв. (4 билета х 5 лв.)

Резервации и продажба на билети – на тел.: 665 022; 052 650 666

tickets@operavarna.bg

Великденски музикални визии

http://www.operavarna.bg/news_bg_news.php

Първия концерт на 5 март

http://www.operavarna.bg/news_bg_news.php?page=news_show&nid=756

Цялата програма е:

ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА

ЕДИНАДЕСЕТИ Великденски

музикален фестивал, 2010

5 март Зала Варненска опера, 19.00 ч.

СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

Диригент Амори дьо Клозел – Франция
Солист Жени Захариева – пиано

Програма

Любомир Пипков – Увод и Танц из оп. “Момчил”

Ференц Лист – Испанска рапсодия
Морис Равел –
“Дафнис и Хлое” – Сюита №2

12 март Зала 1, Фестивален и конгресен център, 19.00 ч.

СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

Диригент Борислав Иванов

Солист Марио Хосен – цигулка

Програма

Чайковски – Полонеза от оп. “Евгений Онегин”

Паганини – Концерт за цигулка №1

Чайковски – Симфония №4

15 март Зала Варненска опера, 18.00 ч.

ЛЮБОВЕН ЕЛИКСИР – опера от Гаетано Доницети

Диригент Пламен Първанов

С участието на Костадинка Николова, Арсений Арсов, Михаил Матеев, Иво Йорданов, Благовеста Статева

22 март Зала Варненска опера, 18.00 ч.

РЕКВИЕМ от Моцарт – балет

Авторски балетен спектакъл на КОНСТАНТИН ИЛИЕВ
Солисти: Илиана Славова, Галина Велчева, Илиана Божкова, Евгения Минкова и др.

29 март Зала Варненска опера, 18.00 ч.

ТОСКАопера от Джакомо Пучини

Диригент Иван Филев

Солисти Линка Стоянова, Емил Иванов, Венцеслав Анастасов и др.

31 март Зала Варненска опера, 18.00 ч.

МАММА МИАмюзикъл по музика на АББА

ПРЕМИЕРА

Диригент Ганчо Ганчев

Режисьор Костадин Бандутов

Художник Тодор Игнатов

Хореография Константин Илиев

Спектакъл на Варненската детска опера

1 април Зала 1, Фестивален и конгресен център, 19.00 ч.

СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

Диригент Станислав Ушев

Диригент на хора Малина Хубчева

Програма

РОБЕРТ ШУМАН

Увертюра “Манфред”

Концерт за пиано в ре минор

Премиерно изпълнение за България

Солист Тодор Петров – пиано

РЕКВИЕМ

Премиерно изпълнение за България

Солисти Даниела Димова, Елена Чавдарова-Иса, Арсений Арсов, Евгений Станимиров

Концертът се посвещава на 200 г. от рождението на Роберт Шуман (1810-1856)

Цени на билетите: 8, 10, 15, 20 лв., за ученици и пенсионери – 5 лв.

Пакет „Фамилия” за четирима на цена от 20 лв. (4 билета х 5 лв.)

Резервации и продажба на билети – на тел.: 665 022; 052 650 666

tickets@operavarna.bg www.operavarna.bg

Работно време на билетна каса:

Понеделник – петък

10:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00

Събота

11:00 – 18:00

ENG

ELEVENTH EASTER MUSIC FESTIVAL, 2010

5 MARCH 19:00

Opera Varna

Symphony concert

Varna Philharmonic Orchestra

Conductor Amaury du Closel – France
Soloist Zheni Zaharieva – piano

Works by Lubomir Pipkov, Ferenc Liszt, Maurice Ravel

12 MARCH – 19:00

Festival and Congress Center

Symphony concert

Varna Philharmonic Orchestra

Conductor Borislav Ivanov
Soloist Mario Hossen – violin

Works by P. I. Tchaikovsky, N. Paganini

15 MARCH 18:00
Opera Varna

L’elisir d’amour

Gaetano Donizetti

Conductor Plamen Parvanov

Soloists: Kostadinka Nikolova, Arseniy Arssov, Mihail Mateev, Ivo Yordanov, Blagovesta Stateva

22 MARCH 18:00
Opera Varna

W. A. Mozart – Requiem

Ballet performance produced by KONSTANTIN ILIEV

Soloists: Iliana Slavova, Galina Velcheva, Iliana Bozhkova, Evgenia Minkova and others

29 MARCH 18:00
Opera Varna

TOSKA
Giacomo Puccini

Conductor Ivan Fillev

Soloists: Linka Stoyanova, Emil Ivanob, Ventcheslav Anastasov and others

31 MARCH 18:00
Opera Varna

MAMMA MIA – Premiere
musical by ABBA

Conducting and staging Gancho Ganchev

Director and staging Kostadin Bandutov
Artist Todor Ignatov

Choreography Konstantin Iliev

Production of Varna Children’s Opera

1 APRIL – 19:00

Festival and Congress Center

Symphony concert

Varna Philharmonic Orchestra

Conductor Stanislav Ushev

Choir conductor Malina Hubcheva

Works by ROBERT SCHUMANN

Overture “Manfred”

Piano Concerto in d moll

(The Premiere in Bulgaria)

Soloist: Todor Petrov-piano

REQUIEM op. 148

(The Premiere in Bulgaria)

Soloists: Daniela Dimova, Elena Chavdarova-Isa, Аrseniy Arsov, Evgeniy Stanimirov

The concert is dedicated to the 200th anniversary of Robert Schumann’s birthday.

Bookings and tickets: tel. 66 50 20; 66 50 22,

tickets@operavarna.bg

www.operavarna.bg

Box-office, working hours

Monday–Friday

10:00 – 13:00 and 14:00 – 18:00

Saturday – 11:00 – 18:00

2ра новина:

Великденски музикални визии

Изложба с плакатите на XI Великденски музикален фестивал – Варна 2010

Великденският музикален фестивал се съотнася не просто към света на красивата музика, а към най-светлия християнски празник. Към Възкресението, което разтваря сърцата за добро, извисява над бита, дарява хармония. И надежда. По Възкресение светът е наистина тържествено място. Удвояваме това прекрасно усещане със средствата на още едно изкуство в първата във фестивалната история виртуална изложба с визии за Великденския музикален фестивал – Варна 2010.

Подобно на Алфонс Муха, създал много от своите, знакови за сецесиона, произведения като плакати за музикални събития, водещи дизайнери, художници и рекламисти от Варна нарисуваха своята представа за музикалния Великден.

Вихра Бобчева (Енира ЕООД),

Боян Димитров (издателство Контур),

Георги Филипов (ФИЛ ООД),

Димитър Трайчев,

Емилия Тонева (Студио Фокус),

Калоян Илиев – Кокимото

и Светлан Стефанов

(по азбучен ред) приеха да участват в проекта за плакат афиш на фестивала с размер 70/100 и флайер. Програмната идея за модерна и раздвижена визия със свежи цветови решения, която да привлече вниманието, да внушава празнично великденско настроение и да ориентира лесно зрителя за оперните събития, даде подтик за въображението на художниците. Техните творби, изградени с различен подход, но с неотменно внушение за радостното събитие, носят смисъла на визуална интродукция към музикалния празник.

За CVта на авторите отидете в страницата на операта приложена най-долу.

В постера на Светлан Стефанов червеното великденско яйце събира образите и думите за музика в изящен и магнетичен акцент, в послание и покана за съпричастие и участие във фестивалното тържество. Произведението е избрано да представи XI издание на Великденския музикален фестивал – Варна 2010.

В следващата творба, върху набола пролетна тревичка, се вихри виталният танц на едно щастливо пернато семейство от малки и големи, в което сякаш преобладават кокошките (нали все пак те снасят яйцата) и в това gender намигване, без да забравяме заека, веднага се разпознава характерният асоциативен стил на Калоян Илиев – Кокимото. Изображението ще даде облика на рождественската картичка на ОФД – Варна.

Димитър Трайчев мисли в контекст и предлага обща концепция за двата големи християнски празника – Рождество и Възкресение. Разположените над фестивалната информационна рамка образи на новородено в първия и на пироните от кръста във втория проект, насочват с пестеливата си, но въздействаща визия към философски разсъждения за началото и края на пътя, за необходимия катарзис…

В творбата на Георги Филипов стилизираните великденски яйца в свежи пролетни цветове съдържат пределно обособена информация за фестивалните събития. Под всички тях раззеленилата се пролетна поляна подчертава кулминационния концерт на Разпети петък с две премиерни изпълнения за България.

Веселите великденски краски присъстват и в работата на Вихра Бобчева, която намерила сходство във формата на яйцето и музикалния ключ сол, игриво окачва върху него една пълна с шарени яйца кошница. Боян Димитров и Емилия Тонева интерпретират в проектите си музиката като извор на вдъхновение, разказано в колажи от концертни фотоси, ноти, музикални инструменти. При него преобладва синя гама, при нея ръцете на виртуоза и грифа на цигулката се открояват в светлинно крешчендо на тъмен фон.

7 визии за 7 музикални събития с идентичен знак.

Очакваме ви на XI Великденски музикален фестивал – Варна 2010.

Виолета Тончева

Интереса на медиите беше насочен, към разпространение на творчеството и културата сред младежта и обществото. Това е основната причина да се разширява рекламната дейност на операта във вид на виртуална изложба. Ние ще помагаме с каквото можем, защото без култура няма и възпитание, а без възпитание за какво образование си говорим?

Успех с всички начинания!

Advertisements

Posted on March 4, 2010, in Музика, Новини and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Your comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: