Защо учим математика?


Ако ще програмираш игри. Или character анимация. Ако искаш да разбереш за какво си учил толкова много математика през годините това е връзката м/у 3дто и математиката просто казано ако разгледаме грубо еволюцията на математиката:
Ще започнем от Иванчо:).

Иванчо имал една ябълка = 1
Петърчо и той имал една ябълка = 1

Петърчо дал на Иванчо ябълката.

Колко ябълки имал Иванчо?

1(която вече имал) + 1(която Петърчо му дал) => Иванчо вече имал 2 ябълки.
=> За по кратко 1+1=2

ТАКА ЗАПОМНЕТЕ НАЙ-ВАЖНИЯТ ИЗВОД ОТ ТАЗИ ЗАДАЧА: ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ВОДИ ДО МЪРЗЕЛ!!!
МАТЕМАТИКАТА Е НАЙ-МЪРЗЕЛИВАТА НАУКА ОТ ВСИЧКИ, ЗА ДА НЕ ПИШАТ МНОГО СИ ИЗМИСЛЯТ, СИМВОЛИ, СЪКРАЩЕНИЯ И ТН.

НО МАТЕМАТИКАТА ОСВЕН МЪРЗЕЛИВА Е И ИНТЕРЕСНА. ЗАЩО? ПИТАТЕ ВИЕ.. МНОГО ПРОСТО ЗАЩОТО МАТЕМАТИКАТА СЕ СТАРАЕ ДА ОПИШЕ ЖИВОТА ОКОЛО ВАС. ФИЗИЧНИ ЯВЛЕНИЯ, БИЛО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТОКОВАТА БОРСА, БИЛО ВРЕМЕТО, БИЛО ВЪЛНЕНИЕТО, ЗДРАВИНА НА КОНСТРУКЦИИТЕ, СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ И ВСИЧКО, ЗА КОЕТО СЕ СЕТИТЕ.. ВСИЧКО КОЕТО СТЕ ВИЖДАЛИ КАТО ИЗЛЕЗЕТЕ ПРЕЗ ВРАТАТА, МАТЕМАТИКАТА СЕ СТРЕМИ ДА ГО ОПИШЕ И ДА ГО ЗАПИШЕ В НЯКАКЪВ ВИД, ДА ГО ВКАРА В НЯКАКЪВ ПОРЯДЪК. НО НАЙ-ВАЖНОТО Е ЧЕ ТЯ СЕ СТРЕМИ ДА ГО НАПРАВИ. ИМА ПРОСТИ НЕЩА КАТО ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕЧНОСТ ОПИСАНО С УРАВНЕНИЯТА НА (НАВИЕ И СТОКС), ЗА КОЕТО ОЩЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ТУРБОЛЕНТНИЯТ (НЕЕДНОРОДЕН, РАЗСЕЯН) ХАРАКТЕР НА ТЕЧНОСТТА.
“=>” е равно (=) на следователно…:)
=> ИМАМЕ СВЯТ, ТОЙ КОЛКОТО И ПРОСТИЧЪК ДА НИ ИЗГЛЕЖДА Е НЕВЕРОЯТНО СЛОЖЕН. И СЕ СТАРАЕМ ДА ГО РАЗБЕРЕМ С ФУНДАМЕНТАЛНИ(ОСНОВНИ) НАУКИ КАТО, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ и тн. ТЕ СЕ НАРИЧАТ ПРИРОДНИ НАУКИ.. Защото описват природата.
РАЗБИРА СЕ ИМА И ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ВСЯКА ЕДНА ОТ ТЯХ. ПРИМЕРНО В МАТЕМАТИКАТА ИМА ПРИЛОЖЕНЕ НА, ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ. КЪДЕТО НЕЩАТА НЕЗНАЕШ ДАЛИ ЩЕ СЕ СЛУЧАТ А САМО ПРЕДВИЖДАШ ИЗХОДИ НА СИТУАЦИЯТА = ПРАВИШ СЕ НА ИКОНОМИСТ:))).

ТАКА ДОТУК ДОБРЕ, ЗАЩО ПЪЛНЯ ГЛАВАТА С ТЕЗИ ГЛУПОСТИ ЗА ДА НАПРАВИМ 2 ИЗВОДА (МДРУГОТО ИЗВОДИТЕ СА ИЗТОЧНИКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА, АКСИОМИТЕ, ТЕОРЕМИТЕ В МАТЕМАТИКАТА):
1. МАТЕМАТИЦИТЕ СА МЪРЗЕЛИВИ СЪЩЕСТВА
2. МАЕМАТИКАТА ОПИСВА СВЕТА

И ТАКА ОПИСАХМЕ СЛУЧКАТА С ИВАНЧО И ПЕТЪРЧО, НЕКА ПРОДЪЛЖИМ.

Добре ама Иванчо има не само двете ябълки ами и три круши. Нека го запишем.
Въпроса ми е: “Колко общо плода има Иванчо?”
2(ябълки)+3(круши)=5 (плода)

Всичко е идеално, но я си представете че Иванчо е магазинер и има 200 вида продукти?!?!?

Педставете си колко писане е…

2(ябълки)+3(круши)+4(сливи)+2(домата)+…..(ето тези многоточия подсказват за мързела на математиците)= 362 (продукта в магазина)

А я си представете че имате 2 магазина какво правим тогава?!?!

1 магазин:
2(ябълки)+3(круши)+4(сливи)+2(домата)+…= 362(продукта в магазина)

2 магазин:
6(ябълки)+2(круши)+1(слива)+2(домата)+…= 125(продукта в магазина)

Нека го запишем кратко:

2+3+4+2+…=362
6+2+1+2+…=125

Така математиците наричат това СИСТЕМА, защото има взаимовръзки между тях защо?!?!? Защото и двата магазина са наши… 🙂

Сега всичко е добре но я си представете че имате няколко правила, които спазвате за да получавате винаги еднакви отговори на едни и същи задачи, защото иначе всичко би се обесмислило, ако единия път получавате 2 ябълки а другия 10 ябълки?!?!:):
ЗАТОВА МАТЕМАТИЦИТЕ ИЗМИСЛЯТ РЕД, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВА..
1во ред на операциите, за да се стигне до едно и също решение:
(3+3)*2=6*2=12 ; 3+(3*2)=3+6=9 ?!?!?! Идва се до логиката:

Първо действието в скобите
после коренуване степенуване,
после умножение, деление
и най-накрая събиране изваждане
– даже има различни принципи, в които подредбата е различна пък и затова в училище ги учиш в този ред..

2ро Съкращение на решението
олекотяване на сметките и грешките (ако се решават от неграмотен или нехаен разбира се, тези опростявания водят до нови ГРЕШКИ!) ЗАЩО? ЗАЩОТО ДА НЕ ПИШЕМ 3 ТЕТРАДКИ С ПРОДУКТИ. А ДА НАПИШЕМ ЕДИН X И ДА КАЖЕМ X МОЖЕ ДА СА ЯБЪЛКИ, КРУШИ, ДОМАТИ… И ТАКА ЩЕ НАПИШЕМ 3-4 СТРАНИЦИ, А НЕ ЦЕЛИ ТЕТРАДКИ.

Иван = 3ябълки
Петър = 6 ябълки
Иван + Петър=? ябълки
x=3, y=6
x+y=?
3+6=9
Да ама ако не знаем колко ябълки има иван?

x+6=… безброй много решения

x+y=….безброй много решения
вместо да пишенм цели страници с
1+6=
2+6=
3+6= и тн…

система:
x+y=2
aко y=1
то x+1=3 -> x=2
когато броят на уравненията е равен на неизвестните можем да я решим.;)

Да ама ако станат маного
x+y+z+u+k+d+a+….=
t+2u+z+e+k+x*2….=
Стават много големи листи и решения
тогава идва на помощ мързела
т.е пак 2рото съкращение = Матрицата – ТАКА СА ГО КРЪСТИЛИ ИЗМИСЛЕН МЕТОД ОТ ХОРАТА, КОЙТО ИЗВЪРШВА ОПЕРАЦИИ С КОЕФИЦИЕНТИТЕ ПРЕД НЕИЗВЕСТНИТЕ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПОЛУЧАВА, КРАЙНО РЕШЕНИЕ ЕКВИВАЛЕНТНО НА НОРМАЛНОТО РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМАТА (ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ ЕДНА В ДРУГА ИЛИ ПО ДРУГ МЕТОД) ЗАТОВА ТОЛКОВА ВИ ГО ПЪЛНЯТ В 1ВИ КУРС В УНИВЕРСИТЕТИТЕ.

Пример

x+y+z=3
3x-2y+1z=7
3x+8y-2z=10
(сега си я измислих незнам дали е вярна..)
защо да се занимаваме да решаваме едно да искарваме всичко от едната страна да писшем х= ……/….. като може просто да си вземем коефициентите от пред.
1 1 1=3
3 -2 -1=7
3 8 -2=10
и вместо “=” да напишем “|”
1 1 1 | 3
3 -2 -1|7
3 8 -2|10
Остановили са че има връзка м/у коефициентите и числото, което се получава от сумата на диагоналите и разликата на противоположните диагонали и са го кръстили това число детерминната. Тя не се променя или се променя кратно т.е.

можем да си направим с прости сметки една матрица
1 1 1 | 3
0 x x | x
0 0 x | x
така де не ми се смята та за какво ни е това да приемем че отговора е
1 1 1 | 3
0 2 4 | 6
0 0 5 | 3
(не съм я смятал, не е този отговора:))
но ако се върнем при x совете и y греците:
x+y+z=3
0*x+2*y+4*z=6
0*x+0*y+5*z=3

x+y+z=3
2y+4z=6
5z=3
oт тук z=3/5 и заместваме в горното и тн…

Та с две думи можем да получим решения на сложна система с прости операциии и по-малко листи писане. Чрез детерминантата проверяваме дали е нула само ако е. Това значи че имаме повтаряща се информация ако имаме такава то няма да можем да решим системата, защото ще имаме повече неизвестни от колкото уравнения…

Така та това какво ОБЩО ИМА С 3Дто питате?
Ами чрез уравенния от рода y = k.x + b се описва права в пространството
след като са дефинирани координатна система и точки.
+ има уравнения за окръжност и цялата планиметрия (НАУКАТА ЗА РАВНИННИТЕ ЗАДАЧИ – ТРИЪГЪЛНИЦИ, ТРАПЦИ, РОМБОВЕ ВСИЧКО В СРЕДНОТО, БЕЗ СТЕРЕОМЕТРИЯ И ВЕКТОРИ:))
+ от там като ги копираш и едното го преместиш малко по ос z и се получават две 2д фигури. А като ги свържеш(лофнеш или каквото правиш) се получава цилиндър ако са кръгове или призми ако са триъгълници четириъгълници демек 3д. От там можеш да изчисляваш склопявания, сечения разрези буленови операции (вадене на фигура от друга…) и всичко което правиш в 3дто.

Ако знаеш планиемтрия знаеш полигонално моделиране;)… Там медицентъра е центъра на тежестта на триъгълника като се сумират центровете на всичките малки елементи и се получава центъра на тежестта на обвивката на тялото ако се премине от лицев в обемен интеграл с Гаус Острогравски май беше теоремата и намираш центъра на тежестта на тялото (ВЕЧЕ) НА ОБЕМА НА ТЯЛОТО… Ако имаш тяло и го сблъскаш с друго можеш по метода на крайните елементи да му изчислиш всичко съпротивление, деформации (ДАЛИ И НАКЪДЕ ЩЕ СЕ СЧУПИ ПОСЛЕ)…С две думи знаеш ли математика – знаеш 3д, знаеш да моделираш правилно…. А ДРУГОТО Е СОФТУЕРИ, НА КОИТО ХЕЛПА СЕ ЧЕТЕ ЗА 1 МЕСЕЦ. ПРОБЛЕМА Е МАТЕМАТИКАТА И ПРОГРАМИРАНЕТО:))) ДЕМЕК ЛОГИКАТА – ПАК НАУКА В МАТЕМАТИКАТА.

От там можеш да си направиш игра или енджин като използваш програмиране, което е на базата на логика – която е наука в математиката + приложна геометрия и правиш игра или каквото си поискаш…
Виж видеотата на 3д бъзз там всичко е описано. Aз тука преразказвам много на грубо. Ама ако си се чудел за какво си учил математика толкова години. Това е смисъла да намериш връзката и приложението в твоята сфера ако е в дизайна да си сложиш линийките на точния инч, ако е в архитектурата да работиш с реални дименсии и да правиш построения математически правилни – АРХИТЕКТУРА, ЧЕРТЕЖИ А НЕ РИСУНКИ ДА ПРАВИШ:)))…. Абе въобще всичко точно се описва с езика на математиката.

Всичко са описали пичовете
ама когато системата стане http://www.3dbuzz.com/vbforum/sv_home.php math primer най-долу и trigonometry

По-горният цитат е за 3д спец. но се отнася и за всички.. Ето цялата тема тук:
http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11824&highlight=

ДА НЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ С КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ДРУГИ НЕЩА.. 🙂 НАУЧЕТЕ СЕ ДА ОБИЧАТЕ ТОВА, КОЕТО УЧИТЕ. ДА ГО РАЗБИРАТЕ НЕ ДА ГО ЗУБРИТЕ(МАКАР И ТАКА СЪЩО ДА СЕ РАЗБИРА), ЗАДАВАЙТЕ СИ ВЪПРОСИ, НА ДРУГИТЕ СЪЩО ЗАДАВАЙТЕ НЕ МЪЛЧЕТЕ, КОГАТО НЕ РАЗБИРАТЕ НЕЩО. ПО ДОБРЕ ДА ПИТАШ ОТКОЛКОТО ДА НЕ ГО ЗНАЕШ И ДА СЕ ПРАВИШ НА ЗНАЕЩ. ПРИМЕРНО ПИТАЙТЕ “АЗ СЪМ ПИТАЛ ЛИЧНО, ЗАЩО Е ТОЗИ ЗНАК РАВНО “=” ТАМ, ДА АМА СЕГА ЗНАМ:), НЯМА СРАМНИ ВЪПРОСИ ИМА СРАМНО НЕЗНАНИЕ, ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ЗНАЕ ВСИЧКО, МО МОЖЕ ДА СЕ ОПИТА ДА РАЗБЕРЕ МАЛКО ОТ МАЛКО).
НИКОГА НЕ Е КЪСНО ТОВА АЗ ПОЧНАХ НАЧАЛОТО НА 3ТИ КУРС ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАМ, ЧЕ НЯКОЙ ВИ КАЗВА НЕ СТАВАТЕ, ВЪОБЩЕ НЕ ГО СЛУШАЙТЕ. СЕДНЕТЕ РАЗБЕРЕТЕ, ЗАЩО Я ИМА ТАЗИ НАУКА НА ТОЗИ СВЯТ ПРОЧЕТЕТЕ ИСТОРИЯТА И, АВТОБИОГРАФИИТЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СА ОСНОВОПОЛОЖНИЦИ НА НАУКАТА, В КАКВО ВРЕМЕ СА ЖИВЯЛИ, ЗАЩО СА Я НАПРАВИЛИ. НАУЧЕТЕ ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА НАУКАТА, И ОПРОСТЕНИТЕ ФОРМУЛИ. ПО-ДОБРЕ ДА ЗНАЕТЕ 5% от НАУКАТА АМА ДА ГИ ЗНАЕТЕ, ОТ КОЛКОТО ДА УЧИТЕ, ДИВЕРГЕНТИ И ЛАНГРАНЖИАНИ И ДА СИ ЦЪКАТЕ НА GSMA, ЗАЩОТО ОЩЕ ДОРИ И НА ИНТЕГРАЛА НЕ СТЕ РАЗБРАЛИ ФИЗИЧЕСКИЯ СМИСЪЛ. МОЖЕ ПЪК ДА ВИ СТАНЕ ИНТЕРЕСНО. ПРИМЕРНО ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ В ЗАЛАГАНИЯТА, КАКТО И В ТОТОТО.:)
—–

МАТЕМАТИКА:

1. http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11824&start=0
Запознаване с математиката (разгледайте и връзките на 2ра страница от темата във форума по-специално на user: sin_mania – това съм аз – като този http://www.math10.com/bg от там е задължителен!!!)

2 . http://khanacademy.org/ – всички пропуски по математика, не само инженерната има дори и икономическа можете да попълните от тук от 1ви клас до докторски дисертации. Много е удобно по теми са разделени и лесно обяснени с примери без много теория.

3. http://arenabg.com/details.php?id=434f8b06f44be2de46a42df4a23b4de5a36a6c14 – Що е производна, що е интеграл? с една дума- Calculus

ФИЗИКА:
http://arenabg.com/details.php?id=d4883633660d1be96f63eb52294f5796ce89c48a – oт скорост, ускорение през моменти та чак то уравненията на Бернули.;)

Съпротивление на материалите:

http://www.youtube.com/user/nptelhrd

Северозападен технически университет физика, химия, математика както трябва Майсторите:))) само че е на руски даже има лекции по руски:
http://www.youtube.com/user/NWTU#p/p

Eми Станфорд и физика няма какво да говорим:

Kрайни елементи Индийски институт по технология пак майсторите;)):

КОРАБОСТРОЕНЕ:

Запознаване с корабостроенето.
1.http://www.3dbg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=8009&postdays=0&postorder=asc&start=15

—–

ТОВА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ГО ГЛЕДАТЕ ВСИЧКИ ЗА ДА ВИ СТАНЕ ЯСНО!!!
2.http://www.mininova.org/det/1755270
ако не стане от тук някой от тези
http://www.torrentden.com/tv-torrents/vg-deos-mec-flu_49931078.html
Корабна хидродинамика показана с примери, както и за винта, кавитация…. Това обяснява защо учим тези неразбрани математики показва нещата с примери от природата и да разберем какво смятаме толкоз… ТОВА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ГО ГЛЕДАТЕ ВСИЧКИ ЗА ДА ВИ СТАНЕ ЯСНО!!!

—–

3. http://www.bodrum-bodrum.com/vorteks/arsenal/
Връзки с програми за МКЕ – метод на крайните елементи, CFD – компютърни флуидни динамики и програми за анализи…. Kaто си изберете програма копирайте и името в гугъл и до него напишете torrent или rapidshare. Aко имате късмет можете да вземете кракната. Вижте също и Аnsys…
GeniE, cosmosWorks…

—-

И благодарим на Васко за връзката:
http://88.213.199.107/ebooks/shipbuilding/

скромна колекция от книжки и справочници. 🙂

KOЕТО ГО НЯМА ТУК.. ЩЕ ГО НАМЕРИТЕ:
0.Научавате на английски или руски термина който ви интересува
1. http://www.youtube.com – пишете го и темата която ви интересува.
2. http://www.wikipedia.org/ – ако го няма в youtube
3. http://www.google.com, http://www.rambler.ru
3. Отидете в библиотеката ако ги няма в тези направления..

Eто ви равни условия с чужденците(защото някой нещата са от Станфорд или от Лойд дори) сега да видим, кой ще учи и кой ще се скатава постарал съм се не ме разочаровайте…:) УСПЕХ!!!
И като станете шефове и професионалисти да не ме забравите;)))

Ако искате имам още материали, но те са за CFD и крайни елементи… читалните

Този цитат, както и история на корабостроенето, автобиографии на знаменити личности можете да намерите тук:
http://www.korabi.tk/

РАЗБЕРЕТЕ КАКВА Е РАЗЛИКАТА М/У, НАЧАЛНО, ОСНОВНО, СРЕДНО, ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ? КУДЕ КАКВО Е ПОЗВОЛЕНО. РАЗБЕРЕТЕ ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ. ПОПЪЛНЕТЕ СИ ПРОПУСКИТЕ АЗ 3ТИ КУРС, СЪМ ЧЕЛ НЕЩА ОТ НАЧАЛНОТО ДОРИ. НАЩЕ МИ СЕ СМЕЕХА ВИКА ТИ ТУКА ОТ 4 ТИ КЛАС ЧЕТЕШ. ДА АМА ЗА 2ДНИ ГИ МИНАХ ОТИДОХ НА ОСНОВНОТО И ТН. И СЕГА ВЕЧЕ САМО С ВИСШЕ СЕ ЗАНИМАВАМ:)…ВСИЧКО СЕ УЧИ, НИКОГА НЕ Е КЪСНО..
ПО ДОБРЕ ДА ТЕ КЪСАТ МЕН СА МЕ КЪСАЛИ 7 ПЪТИ НА ЕДИН ИЗПИТ. ДА АМА Я РАЗБРАХ НАУКАТА МАЛКО ОТ МАЛКО. И ДА СЕ ОПИТВАШ, ОТКОЛКОТО ДА СЕ ОСТАВИШ ДА ТЕ ПРАВЯТ НА МАЙМУНА.

АКО СТЕ ИНЖ. – РАЗБЕРЕТЕ КАКВА Е РАЗЛИКАТА М/У ВИШИСТ И ИНЖ, ИКОНОМИСТ, И СЛЕД ПЪРВИТЕ 2 ОБЩИ ГОДИНИ, КАКВА Е РАЗЛИКАТА М/У ВАШАТА СПЕЦ. И ДРУГИТЕ. ЗАЩОТО ДРУГИТЕ 2-3 СЕ СПЕЦИАЛИЗИРА.
Примерно: Висше 2 год : математика, физика, съпромат, машинни елементи тн…
след това 2 год. Кораби: строителна механика на кораба, корабна хидродинамика, хоткост, теория на кораба проектиране..

Нищо че се учат на едно място различни неща са.
И ПОСЛЕДНОТО СТЪПЕТЕ НА ЗЕМЯТА!!!
РАЗБЕРЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ВАШАТА СПЕЦ. В ЖИВОТА. ЗАЩОТО ВИЕ МОЖЕ ДА УЧИТЕ ЗА ЯДРЕН ХИМИК, А В БГ ДА НЯМА ВЪОЩЕ ТАКАВА НУЖДА ОТ ХОРА, ЗАЩОТО СА 5ма И ВСИЧКИ МЕСТА СА ЗАЕТИ, ДОКАТО НЯКОЙ НЕ ПОЧИНЕ ОТ ТЯХ…
ВНИМАТЕЛНО ИЗБИРАЙТЕ КЪДЕ ЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАТЕ. И НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ КАТО ХОДИТЕ В ЧУЖБИНА ДА ЖИВЕЕТЕ..
ДА ОТИДЕТЕ В ЧУЖБИНА ЗА ЛЯТОТО, НА ПОЧИВКА, СТАЖ ИЛИ НА БАЧКАНЕ. НО СЕ ВЪРНЕТЕ, БОРЕТЕ СЕ ТУК.
В БЪЛГАРИЯ МЛАДИ ХОРА НЕ ОСТАНАХА. ВСИЧКИ ВИШИСТИ ХОДЯТ ДА БЕРАТ ЯГОДИ, СРАМОТА. ЗАЩО НЕ ЗАЩИТИТЕ ПО ЕДНА ДИСЕРТАЦИЯ И ДА ВИ ВИКАТ НЕ ЗА 12 ДОЛАРА НА ЧАС ДА БЕРЕТЕ ЯГОДИ, А ЗА 40 И ТО САМО ЗА КОНСУЛТАЦИИ. ЗАЩО НЕ НАПРАВИТЕ ПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ, КАТО ГО НЯМА?
ЗНАМ ЧЕ ТАМ Е МНОГО ТРУДНО. АМА МАЙ МАЙ ТУКА Е ПО-ТРУДНО…:)
АЙДЕ ДА ВИДИМ КОИ СА ЗНАЕЩИТЕ И МОЖЕЩИТЕ. ИЛИ МАЙ МАЙ ИСКАТЕ ВСИЧКИ ДА СТЕ ШЕФОВЕ ПО КАФЕНЦАТА. И КРАКАТА НА БЮРОТО.. Е ИМАМ НОВИНА ШЕФ НЕ СЕ СТАВА, АКО НЕ СИ БАЧКАЛ ПРЕДИ ТОВА. И ТО ЧУЖДЕНЦИТЕ ВИ ГО ПОКАЗВАТ. КАРАТ ВИ ДА БАЧКАТЕ. ТЕ ДОРИ НЕ ВИ ИСКАТ. НЯМА ДА ВИ КАЖА КАКВО СИ МИСЛЯТ ЗА ВАС, ЗАЩОТО ЩЕ СЕ ОБИДИТЕ. ЗАЩО НЕ СТАНЕТЕ ПРОФЕСОРИ ИЛИ АКАДЕМИЦИ ТУК, ПОВЯРВАЙТЕ МИ ОТ ЕДНА КОНСУЛТАЦИЯ ЩЕ ПРАВИТЕ ПОВЕЧЕ ОТ КОЛКОТО СТЕ ПРАВИЛИ КАТО 2 РАБОТИ НА ДЕН, КАТО БАРМАН, СПАСИТЕЛ, ЧИСТАЧКА, МИЯЧКА И ТН.. ЩЕ КАЖЕТЕ ЛЕСНО МИ Е ДА ГОВОРЯ. АМА КАКВО ЗНАМ АЗ, АЗ ОСТАВАМ В БГ, НЕ А СЪМ АЛЧНИЯ.;))) ВСЕКИ САМ СИ ИЗБИРА. НО СПОРЕД МЕН, ПОМАГАЙТЕ НА БЪЛГАРИЯ, НЕ БЪДЕТЕ НЕБЛАГОДАРНИ, ВАШИТЕ РОДИТЕЛИ СА В БЪЛГАРИЯ И ТЯ ВИ Е СЪЗДАЛА… НА ПОЧИВКА ИДВАТЕ ТУК ПРИ РОДНИНИТЕ, НОСТАЛГИЯТА ВИ Е ЗА ТУК, А НЕ ЗА ХАВАЙ:))) ЗАМИСЛЕТЕ СЕ.

СПРЕТЕ МЛАДЕЖТА ДА БЯГА В ЧУЖБИНА, ИНАЧЕ НЕ ПРОИЗВОДСТВО, НЕ ИКОНОМИКА, НИЩО НЯМА ДА ОСТАНЕ. САМО ПЕНСИОНЕРИ..

И НЕ СЕ УСЕЩАТЕ КАК ПРОДАВАТЕ ЗЕМИТЕ СИ НА АНГЛИЧАНИ И РУСНАЦИ И КАКВИ ЛИ ОЩЕ НЕ… БРАВО….. ДЕТЕТО ДА УЧИ САМО. А ДЕТЕТО СЕ НАЛИВА С РАКИЯ, И ГЛЕДА, ПО КОЯ ФУСТА И ДИСКОТЕКА ДА СИ ИЗХАРЧИ ПАРИТЕ, А КОГАТО Е НА ДАСКАЛО(УНИВЕРСИТЕТА) СЕ ЧУДИ КАК ДА ОТИДЕ НА КАФЕ, И ОТ КОЙ ЧАС ДА ИЗБЯГА ЗА ДА МУ МИНЕ НОМЕРА. И ДА СИ ВЗЕМЕ ЗАВЕРКАТА И ИЗПИТА… ПОСЛЕ. Е АЗ НА ТАКИВА “ДОКТОРИ, ИНЖ., ИНКОНОМИСТИ, КАКВИТО И ДА СА – БЕЛЕЖКАДЖИИ, АКО ЩЕ И АКАДЕМИЦИ ДА СА, ЖИВОТА СИ НЕПОВЕРЯВАМ, НО СЕ НАЛАГА..”:-(

УСПЕХ. АКО ИМА ВЪРПОСИ ПИТАЙТЕ, НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ГО РЕДАКТИРАМ. А ЗА КОРАБИТЕ ТОВА ВЕЧЕ Е ГОЛЯМА ТЕМА, ПИТАЙТЕ ВСИЧКО ЩЕ СИ КАЖА:)))

Posted on February 18, 2010, in Новини and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Your comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: