Дейност на Асоциация „Българска книга”


Асоциация "Българска книга" (АБК) е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната.

Асоциация "Българска книга" (АБК) е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната.

Асоциация “Българска книга” (АБК) е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната. Тя е сдружение с нестопанска цел в частна полза, основана през 1994 г. В Асоциацията членуват над 100 книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти, които произвеждат над 90 % от книжната продукция в България.

Дейността на Асоциацията е насочена към запазване и развиетие на националното книгоиздаване съобразно стандартите на ЕС, насърчаване развитието на българската книга като уникален продукт на националната култура в общоевропейската съкровищница и стимулиране на четенето като основен фактор за духовното развитие на личността. През 2006 г. АБК разработи националната програма “ЧЕТЯЩА БЪЛГАРИЯ” и дългосрочната “СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КНИЖНИЯ ПАЗАР”.

Асоциацията е сред 17-те институции, които изготвиха и подписаха МЕМОРАНДУМ за формиране на национална политика за четене, изработване на общи позиции и предприемане на съвместни действия за устойчиво развитие на българското книгоиздаване, книготърговия, библиотеки и народни читалища.

Асоциация “Българска книга”:

Организира Софийски международен панаир на книгата
• Представя България с национален щанд на престижни международни книжни изложения в Европа
Присъжда награда “Бронзов лъв” за най-добре издадена книга
Присъжда награди «Рицар на книгата» за заслуги в развитието на книжния сектор, за утвърждаване на българската книга и четенето и по случай Международния ден на книгата и авторското право – 23 април
• Организира семинари, обучения и курсове с цел повишаване на подготовката и квалификацията на своите членове
• Работи с държавните институции за хармонизиране на българското законодателство съобразно европейските стандарти
• Провежда медийни кампании и празници на книгата за популяризиране на четенето като фактор за духовното развитие на личността.


Асоциация „Българска книга” е член на

АБК
АБК
Дейности:
Каталог на АБК

През 2007 г. и 2008 г. Министерство на културата реализира програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Програмата осигурява финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции на проектен принцип и така продължава изпълнението на основната цел да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитие на библиотеките като центрове за придобиване на знания и информация.

Асоциация „Българска книга” подготви, издаде и изпрати до всички библиотеки в страната каталози на изданията на членовете на асоциацията, които улесниха библиотеките в систематизиране и попълване на информацията във формулярите за кандидатстване с проекти по програмата.

Панаир на книгата 2008 Печат Е-мейл
XXVII Софийски международен панаир на книгата
3 – 7 декември 2008, Национален дворец на културата, София
с медийното партньорство на
Българска Национална Телевизия Българско Национално Радио Българска Телеграфна Агенция Вестник '24 часа'

Асоциация „Българска книга”, съвместно с Националния дворец на културата и Столична община, организира ХХVІІ Софийски международен панаир на книгата, който се проведе от 3 до 7 декември 2008 г. в Народния дворец на културата, София.

Почетен гост на XXVII Софийски международен панаир на книгата беше Руската федерация, която участва с 810 кв. м щанд, на бяха представени 30 руски издателства.

Тази година на Софийски международен панаир на книгата бяха представени над 140 български издателства, както и издателства от Беларус, Босна и Херцеговина, Сърбия, Иран с обща изложбена площ 1830 кв.м.
» Участници в панаира
» Повече за руското участие на панаира
» Културна програма на панаира
» Програма на кръглата маса
» Телевизионно отразяване

Снимки от панаира
Снимки от панаира
Изложения на книги в България

Всяка година Асоциация „Българска книга” организира:

Софийски международен панаир на книгата

Салон на книгата, Варна

Празник на книгата по случай 24 май, София

Международни книжни изложения в Европа

Асоциация „Българска книга” организира българските национални щандове на следните изложения:

Награди на АБК
Семинари и Срещи Печат Е-мейл

Медиите, които им помагат:

Медиите за нас Печат Е-мейл
10.12.2009
XXVIII Софийски панаир на книгата подробна информация »

Материали за XXVIII Софийски международен панаир на книгата бяха излъчени и публикувани и в: сп. „Тема”, БТА, TV 7, MSAT и др.

06.10.2009
Пресконференция по повод спряното финансиране
на библиотеките
подробна информация >
15.09.2009
7.09.2009
Международен панаир на книгата в Москва 2009
05.2009
Генерална асамблея на Федерацията на европейските книгоиздатели
29.05.2009
Майски празници на културата 2009

¦ Mediapool
¦ Банкер
¦ 24 часа

¦ Календар dir.bg
¦ News Stara Zagora
¦ Днес+
¦ Монитор
¦ Труд
¦ БНР – Радио България
¦ Дарик
¦ Дума
¦ New.ibox.bg
6.04.2009
Среща с журналисти 3-4.04.2009

¦ Интервю БНР (аудио)

16.12.2008
XXVII Софийски панаир на книгата ‘2008
20.10.2008
Панаир на книгата – Франкфурт’2008
23.9.2008

Салон на книгата – Варна 2008

¦ Нет инфо
¦ Дарик
¦ Агенция “Фокус”
¦ в-к Дневник
¦ Econ.bg
¦ Moreto.net
¦ Varna24.bg

3.9.2008

21-ви Международния панаир на книгата в Москва

¦ Българско национално радио
¦ Министерство на Културата на Република България
¦ News.bg
¦ Lifestyle.bg

Проекти

Posted on February 1, 2010, in Новини and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Your comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: